Prosimo, izberite jezikovno verzijo

 
 
 

Sigurnost podataka

Opći uvjeti korištenja web stranica

Pristup web stranicama društva Uzin Uzt AG, svim njihovim pod-stranicama (kompletnom webu), te uporaba istih temelji se na sljedećim propisima.

Pravo posjeta i uporabe weba stječete samo ukoliko izjavite da se slažete sa sljedećim uvjetima. Naši opći uvjeti prodaje i nabave ne mijenjaju se sa sadržajem ovih općih uvjeta korištenja web stranica, osim u slučaju kada je njihova promjena posebno predviđena.

Zadržano pravo na izmjene

Društvo Uzin Utz AG zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave i po vlastitom nahođenju izmijeni web stranice kao i uvjete za njihovo korištenje. Uzin Utz AG može bez prethodne obavijesti donijeti odluku u ukidanju web stranica.

Ažuriranje

Društvo Uzin Utz AG nije odgovorno za kontinuirano ažuriranje web sadržaja.

Prava glede web stranica i sadržaja

Društvu Uzin Utz AG ili njegovim kćerinskim tvrtkama pripadaju sva prava koja se odnose na web stranice, osim ako nije izričito drugačije navedeno. Riječi, dokumenti, slike i prezentacije, objavljene na ovim web stranicama su, ukoliko nije drugačije navedeno, isključivo vlasništvo društva Uzin Utz AG ili njegovih kćerinskih tvrtki. Svaka komercijalna uporaba i/ili preinaka web stranica i njihovih sadržaja zabranjena je.

Robne marke navedene na ovim web stranicama, vlasništvo su društva Uzin Utz AG ili njegovih kćerinskih tvrtki. Uporaba ili korištenje tih robnih marki izričito je zabranjena i znači povredu zakona o robnim markama i žigu.

Ostala autorska prava i prava industrijskog vlasništva su nepromijenjena.

Jamstva

Društvo Uzin Utz AG ne daje jamstva za potpunost, ispravnost i/ili ažurnost informacija na web stranicama. Korisnik ostvaruje pristup na stranice samo u trenutnom ''radnom stanju'' stranica. Korisnik naših web stranica suglasan je da preuzima rizik pristupa web stranicama i njihovom sadržaju. Društvo Uzin Utz AG ne preuzima odgovornost za štete nastale uslijed korištenja web stranica, zbog nedostupnosti web stranica ili radi gubitka i/ili promjene podataka tijekom prijenosa.

Ne jamčimo da su opisani proizvodi, odnosno, roba uvijek dostupni. Korisnici trebaju imati na umu da je ugradnja ili uporaba proizvoda, odnosno, roba dopuštena samo stručnim osobama odgovarajuće struke. Rukovanje te način ugradnje, odnosno, uporabe roba opisani su u pripadajućim aktualnim tehničkim uputama (tehničkim listovima), te u uputama za uporabu koje su otisnute na ambalaži.

Kupci su dužni interesirati se/raspitati se o mogućnostima uporabe i korištenja odgovarajuće robe/proizvoda.

Obvezne zakonske odredbe ostaju nepromijenjene.

Internetske veze (linkovi) prema stranicama trećih osoba

Ukoliko ove web stranice sadrže internetske veze prema stranicama trećih osoba, korisnik iste koristi na vlastitu odgovornost. Društvo Uzin Utz AG ne jamči za ispravnost tih veza niti prihvaća te stranice, odnosno, tamo izražena mišljenja i druge sadržaje. Konkretno o podacima o aktualnom razvoju cijene dionice (krivulja tečaja) kao ponuditelj brine treća osoba i za njih ne odgovara društvo Uzin Utz AG.

Zaštita podataka

Zaštita i sigurnost vaših osobnih podataka za nas su od velike važnosti. U nastavku pojašnjavamo koje vaše osobne podatke evidentiramo i u koje svrhe ih koristimo.

Pri svakom pristupu korisnika/korisnice na jednu od web stranica iz naše ponude, te pri svakom preuzimanju jedne od datoteka, podaci o tom procesu pohranjuju se u datoteku evidencije. Te datoteke nisu vezane uz konkretne osobe, pa ne možemo odrediti koji/koja korisnik/korisnica je preuzeo/preuzela određene podatke. Pri svakom pristupu/preuzimanju pohranjuju se sljedeći podatkovni zapisi: 

  • ime datoteke kojoj se pristupilo,
  • datum i sat pristupa/preuzimanja,
  • prenesena količina podataka,
  • izvještaj o uspješnosti prijenosa.

Korisnički profili vezani za konkretne osobe se ne generiraju. Pohranjeni podaci se analiziraju u statističke svrhe. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

Ova stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačić je mala tekstovna datoteka koju web preglednik, prema uputama poslužitelja, pohranjuje na tvrdi disk korisnika/korisnice, a koja sadrži podatke o njegovim/njezinim upitima. Kolačići poslužitelju služe uglavnom kao elektronski podsjetnik za pamćenje korisnikovih specifičnih upita, npr. koje stranice korisnik/korisnica najčešće posjećuje i koliko dugo se na istima zadržava, odnosno da li zahtijevana web stranica posreduje u specifičnim sadržajima definiranim od strane korisnika. Kolačići ne mogu izbrisati datoteke na tvrdom disku korisnika, pristupiti njihovom sadržaju niti prenositi viruse, te su u tom smislu neškodljivi.

Prema osobnim podacima, koje korisnik/korisnica ostavlja prilikom posjeta našim web stranicama, odnosimo se u skladu sa važećim zakonskim propisima o sigurnosti podataka, a koji su na snazi u sjedištu društva. Ako nam korisnik/korisnica pošalje elektronsku poštu (e-mail) i/ili ispuni on-line obrazac koji nam potom pošalje elektronskim putem, podatke i informacije navedene u istima pohranjujemo i obrađujemo obzirom na konkretnu namjenu, koju je izrazio/izrazila korisnik/korisnica ili na način kako smo ih mi razumjeli, npr. dostavljamo tražene materijale i informacije ili pregled podnesenog zahtjeva. Takvi osobni podaci se ne prosljeđuju trećim osobama izvan društva. Preventive radi imajte na umu da pri prijenosu vaših podataka preko interneta postoji mogućnost da njima raspolažu i/ili ih mijenjaju osobe koje za to nisu ovlaštene.

Korisnik/korisnica izjavljuje da je suglasan/suglasna sa gore navedenom pohranom, odnosno, korištenjem navedenih podataka, te uporabom kolačića.

U slučaju dodatnih pitanja o zaštiti podataka u vezi korištenja web stranica društva Uzin Utz AG, u vezi s pohranom podataka ili ukoliko se ne slažete s uporabom vaših podataka, slobodno se obratite na sljedeću adresu:

Uzin Utz AG

PostScript: Datenschutz
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
Deutschland

Primjenjivo pravo

Mogući postojeći ili drugi pravni zahtjevi vezani na korištenje ovih web stranica, razmatrati će se i tumačiti u skladu sa njemačkim pravom, uz iznimku propisa međunarodnog prava.